Rohkeasti

Kiinkon vuosi 2023 oli menestyksekäs sekä toiminnallisesti että taloudellisesti

Kiinkon järjestämät koulutusohjelmat ja tapahtumat keräsivät ennakoitua suuremman määrän osallistujia toimialan vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Tammikuun Rakennuttamisen tapahtumassa oli ennätykselliset 380 ja marraskuun Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa 680 osallistujaa. Näiden lisäksi järjestimme syksyllä mahtavalla osallistujamäärällä sekä Rakennusfysiikka- että Talotekniikka NEXT -tapahtumat.

Kiinkon pätevyyskoulutukset vetivät hyvin osallistujia samaten kuin tutkintokoulutukset. Koulutuksiimme osallistui yli 4600 kouluttautujaa. Ammatillisiin tutkintoihin Kiinkosta valmistui 172 opiskelijaa ja Kiinkossa suoritettiin 564 ammatillisen tutkinnon osaa. Tutkintojen määrässä pääsimme edellisen vuoden tasoon ja erityisesti oppisopimuskoulutuksen suosio lisääntyi merkittävästi.

Vaikka markkinatilanne oli haastava, toimme markkinoille myös kokonaan uusia koulutusohjelmia. Keväällä 2023 käynnistyi Kiinteistöjen energiajohtamisen koulutusohjelma ja vuoden loppupuolella tuli markkinointiin Sustainability KiRa-alalla. Lähivuosina Kiinkosta tulee löytymään enemmänkin vastuullisuusasioihin keskittyviä koulutusohjelmia ja tulemme laajentamaan talotekniikka-alan koulutustarjontaa.

Digitaalinen oppiminen on tullut jäädäkseen ja tässä kehityksessä haluamme olla vahvasti mukana. Rakensimme määrätietoisesti verkkokoulutustarjontaamme Kiinko Akatemia -palvelun kautta. Akatemiasta löytyy nyt 50 itseopiskeltavaa koulutusohjelmaa, joilla on ollut jo yhteensä yli 1300 käyttökertaa. Tavoitteemme on tuplata tarjonta vuoden 2024 aikana. Akatemian tuotteita hyödynnetään aktiivisesti myös Kiinkon omissa koulutusohjelmissa.

Sitaattimerkki

Taloudellisesti ja mittareiden valossa vuosi oli menestyksekäs. Koulutuskeskuksen tulos oli vahvasti positiivinen ja tehtyjen rakenteellisten uudistusten myötä Koulutussäätiön tulos parantui huimasti edellisistä vuosista.

Jarno Tuimala, toimitusjohtaja, rehtori

Jarno Tuimala

Molempien yhteisöjen tulosta rasittaa viime vuosien merkittävät investoinnit ja yhteisöjen kokoon nähden raskas poisto-ohjelma. Yhteisöjen tuloksissa positiivisena näkyy sijoitustoiminnan tuotot muutamien heikkojen sijoitusvuosien jälkeen. 

Kiinkon asiakastyytyväisyys on huikealla tasolla. Kiinkon kaikkien koulutuspalautteiden keskiarvo on 4,35 ja Kiinkon NPS 64. Otamme nöyränä positiivisen palautteen vastaan ja lupaamme pitää koulutusten laadun ja vaikuttavuuden edelleen korkealla tasolla myös tulevina vuosina.

Kiinkon strategia uusitaan vuoden 2024 aikana. Uuden strategian myötä haluamme palvella asiakkaitamme entistäkin laadukkaammin ja joustavammin. Otamme strategiatyössä huomioon nopeasti muuttuvat markkinatilanteet, kasvavan kilpailun, vastuullisuuskysymykset, digitaalisuuskehityksen sekä alan voimakkaan kansainvälistymisen. 

Kiitos kaikille asiakkaillemme, Kiinkon henkilöstölle ja sidosryhmille välittömästä yhteistyöstä! Tästä on hyvä suunnata katseet kohti tulevien vuosien kehittymismahdollisuuksia.

Jarno Tuimala
toimitusjohtaja, rehtori 

Tutustu myös