Tiedossa kasvua

Kiinkon avainluvut

Tältä sivulta löydät Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:n ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr:n tuloslaskelmien ja taseiden tärkeimmät tunnusluvut, palautteiden avainlukuja, tutkintomääriä ja muita tärkeimpiä kiteytyksiä vuodesta 2022.

Tuloslaskelmien ja taseiden tärkeimmät tunnusluvut

Alla muutos edelliseen vuoteen.

Liikevaihto
Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy 3 300 002 € 427 433 €
Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr 4 476 136 € 368 594 €

Tulos
Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy 212 727 € 94 611 €
Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr -455 975 € 207 578 €

Taseen oma pääoma Taseen loppusumma Omavaraisuusaste
Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy 891 755 € 94 611 € 2 025 855 € 110 151 € 44 % 2 %-y
Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr 4 405 659 € 455 975 € 6 741 049 € 661 675 € 65 % 0 %-y

Kiinko numeroina

Henkilöstön lukumäärä 39
Ihmisjoukko
Kouluttajia 600

Kouluttautujia: 4552

Koulutuskeskuksen koulutuksissa 2852
Koulutussäätiön koulutuksissa 1700

Koulutussäätiössä suoritetut tutkinnot yhteensä: 166

Isännöinnin ammattitutkinto 88
Isännöinnin erikoisammattitutkinto 21
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 22
Liiketoiminnan ammattitutkinto 20
Lähiesimiestyön ammattitutkinto 15

Koulutussäätiössä suoritetut tutkinnonosat yhteensä: 512

Isännöinnin ammattitutkinto 275
Isännöinnin erikoisammattitutkinto 62
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 63
Liiketoiminnan ammattitutkinto 67
Lähiesimiestyön ammattitutkinto 45

Opiskelijavuosikertymä yhteensä: 324,5

Muu ammatillinen koulutus 208,4
Tutkintokoulutus 116,1

250 koulutustapahtumaa
Tapahtuma

Asiakaskyselyn NPS 64
NPS
Opiskelijapalautteen NPS 63,42

NPS eli Net Promoter Score mittaa asiakkaan suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä. Yleisesti pistelukua 50 korkeammat tulokset määritellään erinomaisiksi.

Koulutuspalautteen keskiarvo: 4,28

Koulutuksen hyödyllisyys työni kannalta 4,20
Palvelun/ohjauksen laatu koulutuspäivänä 4,37
Voisin suositella koulutusta/tilaisuutta muille 4,27

Asteikolla 1–5

Tutustu myös