Innostaen

Epävarmuuksien vuosi yllätti

Vuotta 2023 väritti epävarmuus, lehtien otsikot huusivat “Taantuma iskee Suomeen” ja “Rakennusalaa uhkaa pitkä ja syvä suhdannekriisi”. Useampia alan yrityksiä ajautui konkurssiin. Koulutusten osalta vuosi kuitenkin alkoi hyvin ja tammikuun perinteinen Rakennuttaminen 2023 -seminaari toteutui ennätyksellisen suurena. Toki markkinan epävarmuus herätti kovasti keskustelua.

Verkostoituminen ja keskustelut markkinatilanteesta osoittautuivat tärkeiksi vuoden aikana isoissa seminaareissa. Yli 300 osallistujaa kerääviä seminaareja, joissa on myös yrityskumppaneita, oli vuonna 2023 Rakennuttamisen lisäksi Talotekniikka NEXT, Rakennusfysiikka sekä Kiinteistöalan Vuosiseminaari. Kesällä aloitimme projektin seminaarien kumppanuuksien syventämiseksi. Tavoitteena on rakentaa yrityksiä entistä paremmin palvelevia kumppanipaketteja.  
 
Talotekniikka NEXT järjestettiin toista kertaa ja se on vakiinnuttanut paikansa Talotekniikan kokoavana tapahtumana. Vuonna 2023 seminaari järjestettiin yhdessä Granlundin kanssa, mutta jatkossa alan järjestöjen on tarkoitus olla mukana voimakkaammin.  
 
Myös Rakennusfysiikka-seminaari järjestettiin toista kertaa Kiinkon toimesta. Kolmipäiväisessä seminaarissa kuultiin lähes 100 pääosin kotimaista puheenvuoroa rakennusfysiikan eri osa-alueilta. Osallistuja- ja kumppanimäärät eivät olleet vielä ihan koronaa edeltävällä tasolla.

Infraa
Infraa

Marraskuun Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa osallistujamäärä oli koronaa edeltävää tasoa korkeammalla ja yritykset lähtivät mukaan kumppaneiksi aktiivisesti. Asiakastoiveita kuunnellen järjestettiin ensimmäiset debyyttidrinksut kaikille ensikertalaisille osallistujille. 
 
Pätevyyskoulutukset erityisesti rakennuttamisen, mutta myös valvonnan osalta ovat kiinnostaneet osallistujia todella paljon. Tämä on osoitus siitä, että pätevyydet ovat kiinteistö- ja rakentamisalalla arvostettuja. Vuonna 2023 saimme myös oikeuden järjestää Talotekniikan RAU-valvojan pätevyyskoulutusta. RAU-valvojan pätevyys on talotekniikan perusvalvojan pätevyyden päälle rakentuva rakennusautomaation valvontaosaamisen osoitus. RAU-valvojan pätevyyskoulutus täydentää talotekniikan pätevyyskoulutusten sarjaa: perusvalvoja, LVI-valvoja ja sähkövalvoja. 

Heikentynyt markkinatilanne näkyi ajankohtaisseminaarien osallistujamäärissä sekä mm. Kiinteistö- ja rakentamisalan EMBA -koulutuksessa, jonka seuraava aloitus siirtyi vuodelle 2024.

Sitaattimerkki

Vuotta 2024 odotan mielenkiinnolla. Markkina on varmasti edelleen vaikea, mutta nousua odotan vuoden loppupuolella. Nyt olisi monilla aikaa opiskella ja syventää osaamistaan. Samoin uusi Rakentamislaki tuo uusia osaamishaasteita ja näkyy Kiinkonkin koulutustarjonnassa.

Yhdessä suuntaamme katseet tulevaan.

Anu Karvonen, liiketoimintajohtaja / rakennuttaminen, valvonta ja infra

Anu Karvonen

Tutustu myös