Innostaen

Opetuksen ja oppimisen päämääränä on ammatillisen osaamisen saavuttaminen ja ammattilaiseksi kasvaminen

Kiinteistöalan Koulutussäätiö (Kiinko) on ammatillinen oppilaitos, joka tukee kiinteistö- ja rakennusalan yritysten sekä ammattilaisten menestymistä. Tarjoamme KiRa-alan tarpeisiin suunniteltuja pitkäkestoisia koulutusohjelmia ja pätevöitymiskoulutuksia, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta sekä tilauksesta koulutus- ja ajankohtaisohjelmia yrityksille sekä muille julkisille ja yksityisille oppilaitoksille. Olemme kumppani, joka kulkee rinnalla työuran ensiaskelista asiantuntijuuden vahvistamiseen ja aina huippujohdon tietotaidon kehittämiseen asti.

Opetuksen ja oppimisen päämääränä on ammatillisen osaamisen saavuttaminen ja ammattilaiseksi kasvaminen. Ammatillinen osaaminen muodostuu ammatissa tarvittavista tiedoista ja taidoista sekä niiden soveltamisesta käytännön työtehtäviin. Opiskelu Kiinkossa on mahdollista työn ohessa. Käytännönläheinen koulutus ja työ toimivat tehokkaasti vuorovaikutuksessa. Koulutuksen tulokset näkyvät välittömästi työssä ja vastaavasti opitun soveltaminen työympäristöön helpottaa ja motivoi opiskeltavien asioiden omaksumista. 

Pedagogista toimintaamme ohjaa osaamisperusteisuus, jolloin määrällisen suorittamisen ja oppiaineiden opiskelun sijaan huomio kiinnittyy osaamisen kerryttämiseen ja osoittamiseen. Lähtökohtana on opiskelijan aikaisemmin hankittu tutkinnon kannalta olennainen osaaminen, jonka päälle kerrytetään tarvittavin osin uutta osaamista. 

Kiinteistöalan Koulutussäätiöllä on Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa, joka merkitsee muun muassa sitä, että säätiön koulutusohjelmat ovat valtion tukemia sekä osa virallista koulutusjärjestelmää.

Oppilaitoksella on vuonna 2022 ollut oikeudet myöntää seuraavia tutkintoja ja antaa niihin tutkintokoulutusta:

Ammattitutkinnot:

 • Isännöinnin ammattitutkinto
 • Yrittäjyyden ammattitutkinto
 • Liiketoiminnan ammattitutkinto
  • Kiinteistönvälityksen osaamisala
  • Taloushallinnon osaamisala
  • Liiketoiminnan palveluiden osaamisala
 • Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot:

 • Isännöinnin erikoisammattitutkinto
 • Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Koulutussäätiössä suoritetut tutkinnot yhteensä: 166

Isännöinnin ammattitutkinto 88
Isännöinnin erikoisammattitutkinto 21
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 22
Liiketoiminnan ammattitutkinto 20
Lähiesimiestyön ammattitutkinto 15

Koulutussäätiössä suoritetut tutkinnonosat yhteensä: 512

Isännöinnin ammattitutkinto 275
Isännöinnin erikoisammattitutkinto 62
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 63
Liiketoiminnan ammattitutkinto 67
Lähiesimiestyön ammattitutkinto 45

Koulutustapahtumia 250

Tutustu myös