Innostaen

Ammatillinen koulutus

Tarjoamme koulutuksia kattavasti kaikilta rakennetun ympäristön toimialoilta. Kiinko järjestää yli 200 koulutustapahtumaa vuodessa, useita joka kuukausi.

Kiinteistöalan Koulutussäätiön oppilaitosasema merkitsee muun muassa sitä, että toteutetut koulutusohjelmat ovat osa virallista koulutusjärjestelmää ja että toiminta saa myös valtion tukea. Koulutustoiminta on pääosin aikuisten ammatillista lisäkoulutusta. 

Kiinko tarjoaa pitkäkestoisia alan tarpeisiin suunniteltuja koulutusohjelmia ja pätevöitymiskoulutuksia, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta sekä tilauksesta opintomoduuleja yrityksille sekä muille julkisille ja yksityisille oppilaitoksille, kuten myös ammattikorkeakouluille.

Kiinteistöalan Koulutussäätiöllä on Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa, joka merkitsee muun muassa sitä, että säätiön koulutusohjelmat ovat osa virallista koulutusjärjestelmää ja että toiminta saa myös valtion tukea. Koulutustoiminta on pääosin aikuisten ammatillista koulutusta.

Oppilaitoksella on vuonna 2021 ollut oikeudet myöntää seuraavien tutkintoja ja antaa niihin tutkintokoulutusta:

Ammattitutkinnot:

 • Isännöinnin ammattitutkinto
 • Yrittäjän ammattitutkinto *
 • Yrittäjyyden ammattitutkinto, perusteet voimaan 1.1.2022
 • Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto *
 • Liiketoiminnan ammattitutkinto
 • Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot:

 • Isännöinnin erikoisammattitutkinto
 • Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
 • Johtamisen erikoisammattitutkinto *
 • Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto
 • Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto *
 • Tekniikan erikoisammattitutkinto *

Tähdellä merkittyjen tutkintojen voimassaolo on päättynyt. Niiden siirtymä päättyi 31.12.2021.

Sitaattimerkki

Vuonna 2021 ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osuus kasvoi yli 3 % edellisestä vuodesta.

Oppilaitoksen järjestämä koulutus perustuu monimuoto-opetukseen, jossa lähi- ja etäopiskelu vuorottelevat. Koulutusohjelmissa käytetään yhä enemmän myös verkko-opetusta. Vuonna 2021 koulutusta järjestettiin joko etä- tai hybriditoteutuksina.


Koulutussäätiössä suoritetut tutkinnot yhteensä: 166

Isännöinnin ammattitutkinto 88
Isännöinnin erikoisammattitutkinto 9
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 12
Liiketoiminnan ammattitutkinto 12
Lähiesimiestyön ammattitutkinto 45

Koulutussäätiössä suoritetut tutkinnonosat yhteensä: 508

Isännöinnin ammattitutkinto 282
Isännöinnin erikoisammattitutkinto 28
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 35
Liiketoiminnan ammattitutkinto 34
Lähiesimiestyön ammattitutkinto 129

Koulutustapahtumia 200
Uusia koulutusavauksia 23

Koulutuspalautteen keskiarvo: 4,32

Koulutuksen hyödyllisyys työni kannalta 4,26
Palvelun/ohjauksen laatu koulutuspäivänä 4,38
Voisin suositella koulutusta/tilaisuutta muille 4,33

Asteikolla 1–5

Tutustu myös