Innostaen

Tiedossa kasvua:
koulutuksen hedelmät näkyvät välittömästi työssä

Kiinteistöalan Koulutussäätiö (Kiinko) on ammatillinen oppilaitos, joka tukee kiinteistö- ja rakennusalan yritysten sekä ammattilaisten menestymistä. Tarjoamme KiRa-alan tarpeisiin suunniteltuja pitkäkestoisia koulutusohjelmia ja pätevöitymiskoulutuksia, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta sekä tilauksesta koulutus- ja ajankohtaisohjelmia yrityksille sekä muille julkisille ja yksityisille oppilaitoksille. Olemme kumppani, joka kulkee rinnalla työuran ensiaskelista asiantuntijuuden vahvistamiseen ja aina huippujohdon tietotaidon kehittämiseen asti.

Opetuksen ja oppimisen päämääränä on ammatillisen osaamisen saavuttaminen ja ammattilaiseksi kasvaminen. Ammatillinen osaaminen muodostuu ammatissa tarvittavista tiedoista ja taidoista sekä niiden soveltamisesta käytännön työtehtäviin. Opiskelu Kiinkossa on mahdollista työn ohessa. Käytännönläheinen koulutus ja työ toimivat tehokkaasti vuorovaikutuksessa. Koulutuksen tulokset näkyvät välittömästi työssä ja vastaavasti opitun soveltaminen työympäristöön helpottaa ja motivoi opiskeltavien asioiden omaksumista. 

Pedagogista toimintaamme ohjaa osaamisperusteisuus, jolloin määrällisen suorittamisen ja oppiaineiden opiskelun sijaan huomio kiinnittyy osaamisen kerryttämiseen ja osoittamiseen. Lähtökohtana on opiskelijan aikaisemmin hankittu tutkinnon kannalta olennainen osaaminen, jonka päälle kerrytetään tarvittavin osin uutta osaamista. 

Kiinteistöalan Koulutussäätiöllä on Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa, joka merkitsee muun muassa sitä, että säätiön koulutusohjelmat ovat valtion tukemia sekä osa virallista koulutusjärjestelmää.

Vuosi 2023 oli Kiinteistöalan Koulutussäätiön 36. toimintakausi. Oppilaitoksella on vuonna 2023 ollut oikeudet myöntää seuraavia tutkintoja ja antaa niihin tutkintokoulutusta:

Ammattitutkinnot:

  • Isännöinnin ammattitutkinto
  • Yrittäjyyden ammattitutkinto
  • Liiketoiminnan ammattitutkinto
  • Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot:

  • Isännöinnin erikoisammattitutkinto
  • Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on joustava tapa vastata henkilöstön osaamistarpeisiin. Opintoihin sisältyy oppimista omalla työpaikalla sekä opiskelua Kiinkon eri oppimisympäristöissä. Opintojen sisältö suunnitellaan opiskelijan ja työnantajan kanssa yhdessä vastaamaan osaamistarpeita, työtä ja ammatti- tai erikoisammattitutkinnon perusteita. Toimintavuoden aikana 86 opiskelijaa suoritti opintoja oppisopimuksella ja yksi opiskelija koulutussopimuksella.

Koulutussäätiössä suoritetut tutkinnot yhteensä: 172

Isännöinnin ammattitutkinto 61
Isännöinnin erikoisammattitutkinto 37
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 21
Liiketoiminnan ammattitutkinto 39
Lähiesimiestyön ammattitutkinto 14

Koulutussäätiössä suoritetut tutkinnonosat yhteensä: 564

Isännöinnin ammattitutkinto 216
Isännöinnin erikoisammattitutkinto 114
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 59
Liiketoiminnan ammattitutkinto 134
Lähiesimiestyön ammattitutkinto 41

Tutustu myös