Innostaen

Pidä tiedosta kiinni!

Vuosi 2023 jäi taakse jokseenkin hämmentävänä. Ilmassa oli monenlaista epävarmuutta ja osa yrityksistä joutui tekemään rankkojakin ratkaisuja. Taloyhtiöpuolella uudiskohteiden myynti sakkasi, tai lähes loppui. Monissa olemassaolevissa taloyhtiöissä pohdittiin, onko varaa korjata ja kannattaako. Nähtiin myös poikkeuksellisesti asunto-osakeyhtiöiden konkursseja.

Samaan aikaan osa yrityksistä kasvoi sekä orgaanisesti että yrityskauppojen kautta. Myös uusia yrityksiä syntyi erityisesti isännöintialalle.  
 
Koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuminen oli osin jopa nousujohteista, ja erityisesti teknisen ylläpidon ja isännöinnin koulutuksissa osa ryhmistä täyttyi ennätysnopeasti. Monen koulutuksen yhteydessä suoritettavat ammatti- ja erikoisammattitutkinnot kiinnostavat entistä enemmän ja oppisopimusten suosio on selvässä nousussa. 
 
Keskustelut asiakkaidemme kanssa niin alan tulevaisuudesta kuin osaamistarpeista ovat olleet mielenkiintoisia ja avartaneet näkemyksiä molemmin puolin. Moni yritys on halunnut henkilöstölleen räätälöityjä koulutusratkaisuja, joita toteutimmekin vuoden mittaan useita.

Edellisestä vuodesta poiketen vastuullisuus ei noussut yhtä paljon keskusteluun. Siitä on tullut normaali tapa toimia. Vastuullisuus näkyy meillä kaikkien tutkintokoulutusten sisällöissä ja koulutusryhmissä aiheesta keskustellaan vilkkaasti.

Uusi Kiinteistöjen energiajohtamisen koulutus lähti käyntiin kesän kynnyksellä ja tätä kirjoittaessani on 30 opiskelijan ryhmä saanut koulutukseen liittyvät kehittämissuunnitelmat valmiiksi. Koulutus on ollut todella mielenkiintoinen myös järjestäjän näkökulmasta ja paljon on opittu puolin ja toisin. Seuraava ryhmä aloittaa kesäkuussa ja innolla odotamme keskusteluja myös uuden ryhmän kanssa.

Rakennus
Kiinkon avainnauhoja

Vuosi 2023 oli jälleen ammatti- ja erikoisammattitutkintojen vuosi. Tutkintosuorituksia tuli todella paljon ja ammattitutkintojen arvostus on ollut selvässä nosteessa. Moni on todennut, että tutkinnon suorittamisen myötä yrityksen prosesseja on tullut tarkasteltua perusteellisesti ja hyöty on ollut selkeästi nähtävissä.
 
Ylpeänä voin todeta, että meidän tutkintoasiantuntijamme ottavat jokaisen tutkinnonsuorittajan vastaan yksilönä ja saamme paljon kiitosta kannustavasta otteesta, jolla tutkinnonsuorittajat luotsataan saattamaan tutkinnot valmiiksi.  
 
Järjestimme jälleen Haaga-Heliassa intensiiviviikon, jossa tuotiin ammattikorkeakouluopiskelijoiden tietoon kiinteistöalan mahdollisuuksia niin isännöinnin, kiinteistöpalveluiden, kiinteistönvälityksen kuin kiinteistöjohtamisen osa-alueilla. Osallistujamäärä oli ennätyksellisen suuri, mikä osoittaa kasvavaa kiinnostusta alaa kohtaan. 
 
Osaajia alalle tarvitaan lisää ja tässä työssä olemme aktiivisesti mukana. Hyvänä esimerkkinä alanvaihtajille suunnattu Asunto-osakeyhtiön isännöintikoulutus (IK), joka aloitettiin marraskuussa varsin suurella ryhmällä. Seuraava IK käynnistyy huhtikuussa 2024.

Sitaattimerkki

Loppuun vielä se tärkein, eli kiitos kuluneesta vuodesta ammattitaitoiselle ja tekevälle tiimille, maan parhaille kouluttajille sekä tulevaisuutta rohkeasti ja vastuullisesti tekeville asiakkaillemme. Arvojemme mukaisesti teemme jatkossakin asioita yhdessä, innostaen ja rohkeasti.

Katja Haarma, liiketoimintajohtaja / isännöinti ja asuminen, tekninen ylläpito, juridiikka ja kiinteistöpalvelut

Katja Haarma

Tutustu myös