Innostaen

Varmuutta ja valmiuksia uudenlaisten haasteiden kohtaamiseen

Vuosi 2023 oli omalla tavallaan osaamisen kehittämisen aikaa. Monenlaiset epävarmuudet saivat sekä alan kokeneet osaajat että vasta alasta kiinnostuneet pohtimaan valmiuksiaan uudenlaisissa olosuhteissa ja tilanteissa toimimiseen.

Uuden oppimisen lisäksi koulutuksista haettiin varmuutta ja valmiuksia soveltaa jo kertynyttä kokemusta, tietoa ja taitoja uudenlaisten haasteiden ratkomiseen. Osin huolestuneetkin keskustelut toivat asiantuntijat yhteen yhteisten epävarmuuksien äärelle. Ratkaisuja ja näkemystä ei haettu vain omaan työhön ja oman organisaation toimintaan, vaan laajemminkin alaa haastaviin kysymyksiin. 

Johtamiskoulutuksiimme kohdistui viime vuonna aiempaa monisyisempää kiinnostusta. Haastavissa tilanteissa johtajan suurin arvo organisaatiolle voi olla hänen laaja kokonaiskuvansa yli ajan ja oman organisaation tekemisen. Sellainen näkemys yhdistettynä vahvoihin ja monipuolisiin verkostoihin luo johtajalle valmiudet nähdä toimivia ratkaisuja ja tehdä rohkeita päätöksiä epävarmuudenkin äärellä. Erityisesti KiRa JOKO:n keskeisenä ideana on tuoda samaan kattaukseen KiRa-alan erityispiirteet ja muidenkin alojen parhaat toimintamallit. Yli toimialarajojen sparrailu ravistelee sopivasti KiRa-alan jähmeäksikin moitittua toimintakulttuuria.

Taloushallintofoorumi
Pyöreä rakennus

Kiitos ideoista ja johtoajatuksista koulutustarjontamme uudistusten taustalla kuuluu jälleen asiakkaillemme: ohjausryhmät ja yhdessä kehittäminen ovat toimintamme kulmakivi. Taloushallintofoorumi järjestettiin ja onnistui hienosti jo neljättä kertaa. Yhdistimme aiemmin erilliset vuokravalvonnan ja perinnän tutkintomme yhdeksi kokonaisuudeksi. Kiinteistökehittämisen koulutusohjelma vakiinnutti paikkansa pysyvässä tarjonnassamme. Kiinteistösijoittamisen ja kiinteistörahoituksen koulutusohjelmat päätettiin toteuttaa jatkossa vuorovuosin. Kehitimme uudet toimitilavuokrauksen ja Sustainability KiRa-alalla -koulutusohjelmat. Ylempi kiinteistönvälittäjän tutkinto sai oman ohjausryhmänsä. Suunnittelimme kiinteistöarvioinnin modulaarista koulutuskokonaisuutta tukevan verkkokurssin ja teimme monista kiinteistönvälityksen ja taloushallinnon keskeisistä sisällöistä verkkokoulutuksia. 

Kouluttautumiseen saatu valtion tuki oli viime vuonna erityisen arvokasta. Loivennus kustannusten nousun vaikutuksiin koulutusten hintoihin mahdollisti monessa organisaatiossa suunnitelmallisen osaamisen kehittämisen jatkamisen säästöpaineista huolimatta. Viime vuosi olikin Kiinkolle myös kumppanuuksien vahvistamisen aikaa. Opimme jälleen valtavasti uutta asiakkaidemme liiketoiminnasta ja kouluttautumisen merkityksestä erilaisten organisaatioiden erilaisissa tilanteissa. Pääsimme toteuttamaan myös ilahduttavan määrän yrityskohtaisia koulutuksia, joihin nivoutuivat viime vuonna erityisen vahvasti valtion tukea optimaalisesti hyödyntävät ammattitutkinnot ja oppisopimukset. 

KiinkoAkatemia toi uuden ulottuvuuden koulutustarjontamme monipuolisuuteen. Verkkokoulutuksia voidaan hyödyntää paitsi itsenäisinä opintoina myös koulutusohjelmien osina. Mahdollisuus opiskella joitakin laajan kokonaisuuden osioita itsenäisesti omassa aikataulussa helpottaa sitoutumista vaativan työn ohessa kouluttautumiseen.

Sitaattimerkki

Osaamisen kehittäminen on työuran ja elämän mittainen matka. Vuonna 2023 teimme sitä matkaa yhdessä entistäkin useampien organisaatioiden kanssa, entistäkin monipuolisemmin.

Eeva-Sofia Hiscock, liiketoimintajohtaja / kiinteistöliiketoiminta, taloushallinto, kiinteistönvälitys ja -arviointi

Eeva-Sofia Hiscock

Tutustu myös