Rohkeasti

Asiakastutkimus 2021: Yhdessä – Rohkeasti – Innostaen
Olemme arvojemme mukainen ja tunnettu kouluttaja

Kartoitimme keväällä 2021 asiakastyytyväisyyttä, koulutustemme ja toimintamme tunnettuutta, sekä asiakkaittemme nykyisiä ja tulevia tarpeita osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen.

Kyselytutkimus toteutettiin yhteistyössä Innolinkin kanssa puhelinhaastatteluina yhteensä 102 Kiinkon asiakkaalle. Tutkimus toteutettin NPS- eli Net Promoter Score -suositteluindeksiä käyttäen. 

Asiakastutkimuksen tulokset kertovat vahvasta ja pitkästä osaamisestamme alan johtavana kouluttajana. Asiakkaamme ovat tyytyväisiä koulutustarjontaamme ja ovat valmiit suosittelemaan Kiinkoa koulutuksen järjestäjänä ja osaamisen kehittäjänä. NPS-indeksillä mitattuna suosittelijuus on noussut 59 prosenttiin.


Pysyviä ja positiivisia muutoksia

Olemme onnistuneet vastaamaan pandemian myötä muuttuneeseen tilanteeseen ja kehittämään koulutustoimintaamme asiakkaiden toivomalla tavalla.

– Asiakkaistamme 76 % kertoi, että olemme onnistuneet palvelemaan poikkeusolojen aikana erittäin hyvin tai hyvin. Teimme maaliskuussa 2020 valtavan digiharppauksen siirtäessämme kaikki koulutuksemme verkkoon. Hybridikoulutukset ja virtuaalitapahtumat ovat löytäneet paikkansa ja tulevat jatkossakin olemaan osa tarjontaamme, sanoo Jarno Tuimala, Kiinkon toimitusjohtaja.

Kiinko on alan tunnetuin toimija

Lähes 71 % vastaajista mainitsee Kiinkon yhtenä tunnetuimmista kiinteistö- ja rakentamisalan koulutuksia järjestävistä organisaatioista.

Sitaattimerkki

Visiomme on olla asiakkaiden ensisijainen valinta vaikuttavan osaamisen kehittämisessä.

Mielikuvat Kiinkosta ovat positiivisia

Vastaajat tuntevat erityisesti Kiinkon koulutukset. Mielikuvia kysyttäessä esille nousivat koulutustemme ja toimintamme laadukkuus, ammattitaitoisuus ja monipuolisuus.

Asiakkaistamme 96 % kertoo, että Kiinkolla on hyvä maine ja se tunnetaan luotettavana kumppanina hankkia ja kehittää ammattitaitoa. 
 

Sitaattimerkki

Haluamme olla suunnannäyttäjä ja innovatiivinen toimija.

Asiakkaamme ovat tyytyväisiä

Lähes 77 % vastaajista on erittäin tai melko tyytyväisiä Kiinkon toimintaan. Asiakkaamme kertovat, että koulutustemme avulla henkilöstön osaaminen on lisääntynyt.

Olemme yhdessä henkilöstömme kanssa laatineet toimintamme arvot: yhdessä – rohkeasti – innostaen. Haluamme toimia kaikessa toiminnassamme arvojemme mukaisesti. Asiakkaamme kokevat, että arvomme näkyvät työssämme.

Olemme pitäneet sopivasti yhteyttä

80 % vastaajista piti yhteydenpitoa sopivana. Asiakkaamme kokevat yhteistyön olevan sujuvaa. Haluamme olla lähellä asiakasta ja toimia yhdessä luotettavana henkilöstön ja alan yritysten osaamisen kehittäjänä.

NPS-suositteluindeksi

59 % vastaajista antoi suosittelutodennäköisyydekseen arvosanan 9 tai 10 asteikolla 0–10.
 

maine, luotettavuus
suosittelu
toiminta

Tutustu myös