Innostaen

Yhdessä kehittämisen vuosi 2021

Vuosi sitten, vuoden 2021 alussa, olimme jo oppineet sekä järjestämään koulutuksia toisin että osallistumaan niihin toisin. Aloitimmekin Kiinkossa vuoden pohtimalla kehityssuuntia: mitkä askeleet otamme seuraavaksi? Lähdimme siis pohtimaan ja uudistamaan koulutusten malleja ja toteutustapoja laaja-alaisesti, opetustiloja unohtamatta.

Koulutusmenetelmät ovat muuttuneet radikaalisti etä- ja hybridikoulutusten myötä. Opettelimme uusia menetelmiä yhdessä kouluttajiamme kanssa kouluttaja-aamuissa. Niissä harjoiteltiin mm. uusia tapoja toteuttaa hybridikoulutuksia, kehitettiin yhdessä sopivaa rytmitystä etäopetukseen, pedagogisia työkaluja ja osallistamisen keinoja. Hyödynsimme myös vertaisvalmentajuuden mahdollisuuksia. Tutkintojen osalta kehitimme erityisesti tutkintojen ohjausta ja vuodesta muodostuikin tutkintomäärien ennätysvuosi!

Päivitimme opiskelutiloja tukemaan erilaisia koulutusten toteutusmalleja pitkälle tulevaisuuteen. Studio AnnaK:n tilat muuntautuivat streemausstudioksi ja studioluokaksi, joka muuntautuu joustavasti erilaisiin hybridi- tai etäkoulutuksien tarpeisiin. Studio AnnaK valmistui kuin valmistuikin aikataulunsa mukaisesti jännittävien käänteiden ja onnenkantamoisenkin myötä: Tilaukset tarvittaviin teknisiin välineisiin saatiin tehtyä juuri ennen kuin komponenttipula valtasi markkinat. Viikonkin myöhemmin tehtyjä tilauksia odottelisimme ehkä vieläkin. AnnaK:n avajaiset pidettiin suunnitelmien mukaisesti joulukuun 14. päivä. Ajan hengelle tyypillisesti ja tilan mahdollisuuksia esitellen avajaiset myös striimattiin.

Erityisesti Studio AnnaK:hon investoiminen oli yksi kantava teema sisäisessä kehitystyössämme
Päivitimme työympäristöjä tukemaan hybridikoulutuksia jatkossakin.

Tiloihin ja erityisesti Studio AnnaK:hon investoiminen oli yksi kantava teema sisäisessä kehitystyössämme, ja toinen olivat digitaaliset työvälineet. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän kehitys- ja suunnittelutyö jatkuu vielä tämänkin vuoden puolella, mutta valmiina se luo erinomaisen pohjan ja mahdollisuuksia mm. monimuotoisemmalle koulutussuunnittelulle. Lisäksi olemme aloittaneet digitaalisten aineistojen alustan ja opiskeluympäristön kehittämisen. Nämäkin kauaskantoiset projektit jatkuvat vuonna 2022. 

Vuonna 2021 tehtiin myös paljon laatutyötä. Laatumme itsearviointiin osallistui kiinkolaisten lisäksi edustajia sidosryhmistämme. Itsearvioinnista ja muista laatuamme arvottavista tutkimuksista saatu arvokas tieto luo kehittämiselle ja vaikuttavuudelle pohjaa, jolle voimme luotettavasti rakentaa.

Sitaattimerkki

Haastavissa ajoissa on ollut oma mahdollisuutensa inspiroitua: olemme saaneet ja voineet viedä asioita eteenpäin, ja kehittää täysin uutta.

Jaana Lehto, rehtori

Jaana Lehto

Vuodelle 2021 leimallista olivat erilaiset kehitysprojektit: kouluttautumisen tavat, uudet tavat tuottaa vaikuttavaa koulutusta, ja työmme laadun tarkastelu. Nyt, kun 2022 pääsee vuoroon, tukeva pohja on luotu. 

On aika luoda uudenlaista kokonaisuutta: entistäkin vireämpää, monimuotoisempaa ja yksilöllisempää – yhdessä.

Tutustu osaamisalavideoihimme!

Tutustu myös