Innostaen

Uusia avauksia ja opiskelijoiden hyvinvointia

Vuosi 2021 piti sisällään nopeita päätöksiä, sahausliikkeitä ja terveysturvallisuudesta huolehtimista. Digiosaamisemme vahvistui, tuimme opiskelijoiden hyvinvointia ja toteutimme uusia koulutusavauksia.

Lähestyimme vuotta 2021 niin kuin mihin tahansa vuotta: meillä oli selkeät suunnitelmat ja tavoitteet koulutuksista ja tapahtumista. Koska koulutustavat ja muukin toimintaympäristö olivat uudistuneet pandemian myötä, lähdimme suunnittelemaan koulutusten toteuttamista uudella lähestymistavalla. Tässä kokonaisuudessa meidän ammattitaitoiset kouluttajamme ovat olleet erinomaisesti mukana.

Pyrimme kartoittamaan entistä tarkemmin asiakkaiden tarpeita ja aikataulullisia suunnitelmia, että pystyisimme tarjoamaan koulutuksia heidän tarpeisiinsa vastaavina ajankohtina. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että olimme entistä aktiivisemmin yhteydessä asiakkaisiin ja sen myötä ajantasaisesti perillä heidän kuulumisistaan ja koulutustarpeista. 

Aktiivisempi yhteydenpito asiakkaisiin oli myös aktiivisempaa toimintaa sosiaalisessa mediassa, jossa halusimme näkyä paremmin ja saada kontakteja tehokkaammin. Niissä tavoitteissa onnistuimme oikein hyvin. 

Otimme haltuun myös uusia, digitaalisia työkaluja hyödynnettäväksi koulutuksissa ja asiakastapaamisissa. Lisäksi tuotimme materiaaleja, jotta tiettyjä koulutuksia voidaan toteuttaa täysin verkossa. Nämä pääsemme lanseeraamaan tänä vuonna asiakkaille.

Vuoden aikana tiimimme panosti opiskelijoiden hyvinvointiin, kenties jopa kehitystyön kustannuksella. Olimme opiskelijoihin paljon yhteydessä ja kuljimme haastavina aikoina heidän rinnallaan huolehtien opintojensa etenemisestä. Se olikin yksi tärkeimmistä tavoitteistamme: halusimme tukea ammattitutkinto-opiskelijoita valmistumaan poikkeusoloista huolimatta. Tässäkin työssä onnistuttiin oikein hyvin ja tutkintoja valmistui ennätysmäärä. Tästä suuri kiitos oman porukan lisäksi kuuluu tietenkin tutkinnon suorittajille ja heidän työnantajilleen.

Vaikka vuosi 2021 olikin muutoksineen välillä hieman uuvuttava, lähdimme uuteen vuoteen hyvillä mielin. Heti kun koulutukset taas käynnistyivät ja asiakkaat saapuivat, löysimme jälleen uutta energiaa ja tutun tekemisen innon. Tiimimme onkin valtavan ammattitaitoista: se on vastannut hybridikouluttamisen ja fasilitoinnin haasteisiin sujuvasti ja tehokkaasti. Ammattitaito näkyy erinomaisessa palautteessa ja kasvutarina yhdessä asiakkaidemme kanssa jatkuu.

Vuoden 2021 aikana teimme useita uusia koulutusavauksia, ja ne ovat käynnistyneet oikein hyvin. Jatkamme siis samaan, hyvään malliin, mutta odotamme jo innolla sitä, että pääsemme jälleen kohtaamaan kasvokkain! Vaikka etä- ja hybridiaika on ollutkin onnistunutta, eikä paluuta vanhaan varmastikaan tule, spontaanien kohtaamisten arvoa ei pidä vähätellä.

Sitaattimerkki

Otimme reippaan digiloikan jo vuonna 2020, mutta 2021 teki meistä todella taitavia ammattilaisia. Meillä on kosolti uusia ideoita ja rohkeutta kokeilla uusia tapoja. Esimerkiksi Teams on tullut entistä vahvemmin käyttöön myös sisäisessä viestinnässä, joka on tehostanut työskentelyä, vähentänyt sähköposteja ja sujuvoittanut arkea.

Katja Haarma, liiketoimintajohtaja / isännöinti ja asuminen, tekninen ylläpito ja kiinteistöpalvelut

Katja Haarma

Työvoitto muutoksista ja muuttuvista aikatauluista

Vuosi 2021 alkoi meille toiveikkaissa tunnelmissa: suunnitelmat olivat tehty hyvissä ajoin, ja tavoitteena oli parantaa valmistelujen ajoitusta, ettemme joutuisi tekemään samoja töitä uudelleen ja uudelleen. Se melkein onnistuikin, vaikka koronatilanteet elivät pitkin vuotta. Pandemia-aikana olemme oppineet paljon, tehneet paljon, ja nyt olemme erittäin harjaantuneita nopeisiin muutoksiin.

Vuoden vaihdetta 2020–2021 voisi luonnehtia vähintään hektiseksi. Jouduimme nopeassa tahdissa muuttamaan tammikuisen n. 400 osallistujan Rakennuttaminen-seminaarin toteutuksen. Jaoimme alkuperäisen suunnitelman kaksi lähipäivää kahteen: yhden seminaaripäivän pidimme verkossa tammikuussa ja toisen lähipäivänä syksyllä. Muutos oli nopea, mutta onnistunut! 

Jouduimme vuonna 2020 tekemään koronarajoitusten muuttuessa joitakin asioita monta kertaa uudestaan. Yritimme varautua mahdollisiin muutoksiin paremmin nyt, jättämällä päätöksiä myöhempään aikaan ja tekemällä jatkuvaa riskianalyysiä. Kaikeksi onneksi saimme seminaarit järjestettyä, terveysturvallisuutta huolellisesti noudattaen. Esimerkiksi Vuosiseminaari marraskuussa onnistui koronapassien avulla, lähes yhtä suurena kuin aiempinakin vuosina. 

Vuonna 2021 suunnitelmat muuttuivat. Kaikkia tavoitteita ei saavutettu ihan sellaisena kuin ne oltiin asetettu, mutta ne saavutettiin. Tiimimme laittoi itsensä likoon ja kykenimme todella hyviin suorituksiin. Olimme joustavia, jouhevia liikkeissämme ja vaikka välillä raadettiinkin niska limassa, kiire tuskin näkyi asiakkaiden suuntaan.

Viime vuosien kantava teema on ollut digitaalisten työkalujen käyttäminen koulutuksissa, myös meidän tiimillämme. Olemme kokeneet sen kiinnostavana, jatkuvana prosessina. Meillä on käynnissä jatkuva uudistaminen, etsimme koko ajan parhaita tapoja osallistaa osallistujia ja ratkoa hybridikoulutusten haasteita. 

Jatkuva oppiminen, jatkuva muutos ja kokeilukulttuuri ovat tätä nykyä meidän tiimissämme uusi arki. 

Jatkamme matkaamme positiivisin mielin vuoteen 2022. Epävarmat ajat eivät ole meillä pienentäneet osallistujamääriä, joissakin tapauksissa jopa lisänneet niitä. Pätevyyskoulutukset ovat kiinnostaneet osallistujia entistäkin enemmän. Odotamme ilolla rauhallisempaa, suunnitelmallisempaa vuotta 2022. Olemme oppineet paljon oikea-aikaisuutta, osaamme varautua ja olemme oppineet joustaviksi ja nopeaksi liikkeissämme. Kaiken tämän jälkeen voi olla hyvin tyytyväinen. Töitä on tehty, ja se näkyy myös tuloksissa.

Sitaattimerkki

Vastasimme haasteeseen ja lopputuloksena oli upea suoritus tiimiltämme! Toteutimme Rakennusfysiikka-seminaarin yhdessä Tampereen yliopiston kanssa, ensimmäistä kertaa. Mahdollisuutta tarjottiin meille touko-kesäkuun vaihteessa ja itse tapahtuma oli Tampere-talolla lokakuussa. Vaikka nopea aikataulu ja olosuhteet vaativat venymistä, itse tapahtuma oli menestys ja olemme todella tyytyväisiä siihen! Jatkoa on luvassa.

Anu Karvonen, liiketoimintajohtaja / rakennuttaminen, valvonta ja infra

Anu Karvonen

2021 löysi meistä sisäisen barbapapamme – ratkaisemme sujuvasti kohdalle sattuvat pulmat kekseliäillä muodonmuutoksilla

Vastasimme pandemia-aikaan keskittymällä jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissakin sinnikkäästi ja määrätietoisesti siihen, mitä asiakkaat ja yhteistyökumppanit meissä arvostavat: laatuun, luotettavuuteen ja loistavaan palveluun. Koulutustemme onnistumisessa oli ensiarvoisen tärkeää, että osallistujat ja kouluttajat pystyivät keskittymään täysin omaan tekemiseensä ja toisiinsa kiinkolaisten huolehtiessa kaikesta muusta. Opimme nopeasti luomaan optimaaliset puitteet osallistujat kotisohviltaankin mukaan tempaavalle koulutuskokemukselle ja ratkomaan yllättäviä ongelmatilanteita luovasti soveltaen.

Vuosi 2021 oli tiimillemme uudistumisen ja uudenlaisen yhdessä tekemisen aikaa. Ajoittain koronarajoitukset muuttivat asiakkaiden iloisen puheensorinan täyttämät salimme kliinisiksi studioiksi ja kohtaamisista koostuvat työpäivämme jatkuvaksi ruutuajaksi kotikonttoreilla. Työmme volyymi ja merkitys eivät kuitenkaan kadonneet minnekään, vaan käsipareja tarvittiin pikemminkin lisää. Tiimimme kasvoi viime vuonna kahdella uudella kiinkolaisella, ja lisäksi kehitystiimistä mukaan koulutustoimintaan vuoden 2020 tiukassa tilanteessa liittynyt vahvistus vakiinnutti paikkansa. Uudet tiimiläiset toivat uutta osaamista ja energiaa paitsi koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen myös asiakassuhteisiin, markkinointiin ja tiimimme toimintatapojen kehittämiseen. 

Koronakriisi kirkasti toimintaamme ravistelemalla erityisesti koulutustoiminnan ja kehitystyön kohtaamaa. Koko vuoden ajan kaikki tekemisemme keskittyi toimintamme ytimen ympärille – turvaamaan koulutustemme laatu, toimintamme luotettavuus ja kaikille osapuolille optimaalinen koulutuskokemus. Tiimimme uusi kokoonpano ja uudenlainen roolitus toi tekemiseemme joustavuutta ja ketteryyttä sekä etätyöaikana erityisen tärkeää yhdessä työskentelyn iloa.

Pandemia-aikana moni aiempi itsestäänselvyys muuttui kriittiseksi menestystekijäksi. Jouduimme ja pääsimme kehittämään omaa osaamistamme ennen niin arkisen ahertamisen kaikilla osa-alueilla. Työmme oli yhtäkkiä jatkuvaa kilpa-ajoa muutoksen kanssa, ja moni huomasi myös nauttivansa vauhdista. Juuri missään ei ollut mahdollista onnistua yksin, vaan tarvitsimme toisiamme ja koko organisaation tukea mittavia tila- ja laiteinvestointeja myöten. Suuret kiitokset kaikille kiinkolaisille pyyteettömästä toistemme tukemisesta ja yhteisistä onnistumisista!

Vuoden 2021 sitoi aiempiin ja tuleviin koulutustarjontamme jatkuva kehittäminen. Sisällöllisesti kiinteistöliiketoiminnan ja -johtamisen vastuullisuus korostui entistäkin enemmän koulutuspalettiamme läpileikkaavana teemana. Rakenteellisesti hyödynsimme modulaarisuutta koulutuskokonaisuuksien räätälöinnin lisäksi aiempaa rohkeammin myös koulutusohjelmien välisen verkostoitumisen mahdollistajana. Asiakkaille räätälöidyt koulutukset olivat aiempien vuosien tapaan kirsikoita kakun päällä. Niihinkin liittyi viime vuonna erityisiä jännitysmomentteja, ja niiden puitteissa koimme myös erityisiä onnistumisia. Arvostamme valtavasti asiakkaidemme rohkeutta lähteä toteuttamaan mittaviakin kokonaisuuksia myös epävarmoina aikoina.

Some-aktiivisuutemme ja erilaisten kampanjoidemme myötä onnistuimme pitämään yhteyttä sidosryhmiimme myös pandemian synkimpinä aikoina. Erityisen iloisia ja kiitollisia olemme siitä, että asiakkaat halusivat tavata meitä myös etäyhteydellä. Sparrailu ja yhteinen kehittäminen ovat toki parhaimmillaan ajantajun kadottavia intensiiviä lounaskeskusteluja ja ohjausryhmien iloisia kokoontumisia yhteisen kahvipöydän ääreen. Oli kuitenkin voimaannuttavaa havaita, että yhteistyölle meidän kanssamme annettiin arvoa myös Teams-päivien puuduttavan pakkotahdin ja kotikonttorien luovan kaaoksen keskellä.

Sinnikäs ja määrätietoinen aherruksemme asiakkaiden ja yhteistyökumppanien vankalla tuella palkittiin liiketoiminta-alueen loistavalla tuloksella, äärimmäisen tärkeän yhteistyöverkostomme vahvistumisella sekä ennen kaikkea tyytyväisten asiakkaiden kiitoksilla ja iloisilla ilmeillä – jopa Teamsin pikkuruisissa ikkunoissa. Odotamme tietysti innolla koronarajoituksista vapaata aikaa ja kohtaamisten jälleen rytmittämää arkea. Valmiutemme reagoida nopeasti, muuntautua ketterästi ja kehittyä harppauksin on kovaa valuuttaa niissäkin puitteissa.

Sitaattimerkki

Viime vuoden opit ja onnistumiset kantavat meitä vielä pitkälle eteenpäin. Satsaaminen tiimimme osaamisen ja toimintatapojen kehittämiseen kannatti. Se näkyy nyt itsevarmuutena ja valmiuksina ottaa uusia tilanteita ja työkaluja haltuun rohkeasti, osaavasti ja muitakin innostaen.

Eeva-Sofia Hiscock, liiketoimintajohtaja / kiinteistöliiketoiminta ja kiinteistöjohtaminen, kiinteistönvälitys ja talous

Eeva-Sofia Hiscock

Tutustu myös